ädelgaser

ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell. Namnet syftar på deras kemiska reaktionströghet; de kallades tidigare inerta eller indifferenta gaser. Se även artiklar om resp. grundämne.

Ädelgasernas reaktionströghet beror på att deras yttre elektronskals s- och p-orbitaler är helt fyllda. Helium har i sitt enda elektronskal två s-elektroner, de övriga har i sina yttre elektronhöljen två s- och sex p-elektroner, dvs. sammanlagt åtta elektroner. Dessa fyllda elektronskal är ytterst stabila. Jonisationsenergierna för ädelgasatomerna är följaktligen mycket höga och elektronaffiniteterna mycket låga. Andra grundämnen strävar ... (100 av 1111 ord)

Vill du veta mer om ädelgaser?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Skribenter

Tipsa och dela