Aftonbladet

Aftonbladet, socialdemokratisk kvällstidning i Stockholm. Aftonbladet är sedan 1910 sjudagarstidning, trycks i Stockholm och på flera orter i landsorten samt utges i olika regionala editioner. Upplaga: 240 000 ex. (2012).

Historia ... (100 av 1001 ord)

Vill du veta mer om Aftonbladet?
Prova NE.se nu!