antihistaminer

antihistaminer, H1-receptorblockerare, läkemedel som blockerar vissa effekter av histamin, nämligen de effekter som utövas via histaminreceptorer typ 1, H1 ... (21 av 144 ord)

Vill du veta mer om antihistaminer?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela