biologiska stridsmedel

biologiska stridsmedel, B-stridsmedel, biologiska vapen, är enligt FN-rapporten FN A/7575 (1969) "levande organismer – av vilken beskaffenhet de vara må – eller smittsamt material som härrör från dem, vilka är avsedda att vålla sjukdom eller död bland människor, djur eller växter och vilka för sina verkningar är beroende av förmågan att förökas inom den människa, växt eller det djur som angrips". En tidigare benämning är bakteriologiska stridsmedel. Om användning av och skydd mot biologiska stridsmedel se biologisk krigföring.

Främst utgörs biologiska stridsmedel av sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) som avsiktligt sprids för att vålla skada och ... (100 av 717 ord)

Vill du veta mer om biologiska stridsmedel?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Skribenter

Tipsa och dela