Bläddra:

1–50 av 98 träffar 1 2

Abu Hurayra
Abu Hurayra, Abū Ḥrayra, tellboplats (jämför tell) vid Eufrat i Syrien, undersökt 1972–73.
Yohanan Aharoni
Aharo´ni, Yohanan, 1919–76, israelisk arkeolog, forskare i gammaltestamentlig historia och geografi, professor vid Tel Avivs universitet och grundare av dess arkeologiska institut.
Ai
Ai, gammal stad 15 km norr om Jerusalem, omtalad i Josua 7–8, numera utgrävd.
Akir
Akir, nutida namn på den bibliska staden Ekron.
Apamea
Apame´a, grekiska Apa´meia, namn på ett antal antika städer i Mindre Asien, Syrien och Mesopotamien, uppkallade efter Seleukos I:s hustru Apama.
Arad
Ara´d, forntida stad i södra Juda (i nuvarande Israel), ca 30 km öster om Beersheba.
Arslan Tash
Arslan Tash, nuv. Khadatu, öster om Eufrat i norra Syrien, platsen för ett assyriskt palats.
Aseka
Ase´ka, forntida stad i Juda, ett par mil söder om Jerusalem.
ashera
ashe´ra, i Gamla Testamentet en träpåle som på de kanaaneiska kultplatserna var symbol för den stora gudinnan (guden representerades av en upprest sten).
Ashqelon
Ashqelon, israelisk stad, antikens Askalon.
Askalon
A´skalon (hebreiska Askalan), en av filistéernas fem huvudstäder, belägen nordöst om den nuvarande israeliska hamnstaden Ashqelon mellan Tel Aviv och Gaza.
Avia
Avi´a, Aviam, Abia(m), kung i Juda rike ca 910–ca 908 f.Kr.
Beer Sheva
Beer Sheva, hebreiska Beūer Sheva˙, stad i Israel, 75 km sydöst om Jerusalem; 193 000 invånare (2008).
Bet-Shan
Bet-Shan, biblisk stad i norra Palestina inom Isaskars område, helt nära Jordan, nuvarande byn Besan.
Bet-Sur
Bet-Sur, biblisk stad i Juda bergsbygd, strax norr om Hebron, nu en ruinort med samma namn.
biblisk arkeologi
biblisk arkeologi, Palestinas arkeologi, vetenskap som är knuten till utforskningen av Israels, Jordaniens och södra Syriens historia.
Bosra
Bosra (Boṣrā), Bostra, antik stad söder om Damaskus, Syrien.
Bostra
Bostra, syrisk ruinstad, se Bosra.
brännoffer
brännoffer, det dagliga huvudoffret (morgon och afton) i den israelitiska tempelkulten, sådan den skildras i Tredje Moseboken 1–7 (särskilt kapitel 1).
Deir Alla
Deir Alla, plats i Jordandalen på östra sidan av floden.
Derketo
Derketo, annat namn på den syriska gudinnan Atargatis.
Dura-Europos
Dura-Europos (grekiska Doura Eurō´pos eller Eurōpo´s), antik stad vid Eufrat (nuvarande Qalat as-Salihiya i Syrien).
Ebla
Ebla (nuvarande arabiska Tell Mardikh), forntida stad ca 50 km sydväst om Aleppo i nordvästra Syrien.
Edessa
Ede´ssa, grekiska E´dessa, Edessa i Syrien, antik stad, grundad av Seleukos I ca 300 f.Kr. på platsen för en äldre stad (Orrhai) vid en biflod till Eufrat och uppkallad efter en stad i Makedonien med namnet Edessa.
Eilat
Eilat, Elat, Elath, Eloth, hamnstad i sydligaste Israel; 52 200 invånare (2010).
Ekron
Ekro´n, grekiska A´kkaron, arabiska Aki´r, forntida stad nära Mazkeret Batya, Israel.
Emesa
Emesa, det latinska namnet på den syriska staden Hums.
filistéer
filistéer (av hebreiska pelištim), forntida folkgrupp av troligen indoeuropeiskt ursprung.
Gadara
Gada´ra, namn på två antika städer i Palestina, ö. om Jordan.
Geser
Geser, nuvarande Tell Gezer, antik stad ca 30 km väster om Jerusalem.
Gibeon
Gi´beon, nuv. el-Jib, nordväst om Jerusalem, en betydande stad som ofta nämns i Gamla Testamentet.
Gilgamesheposet
Gilgamesheposet, det mest välkända av alla epos från det forntida Främre Orienten.
Gomorra
Gomo´rra, lastbar stad omnämnd i Gamla Testamentet som ett avskräckande exempel, se Sodom och Gomorra.
guldsmedskonst
guldsmedskonst, traditionell benämning på bearbetningen av ädla metaller, ädelstenar, pärlor och emalj i syfte att smycka levande varelser, föremål och byggnader.
Halaf
Halaf, tell-boplats från sjätte och femte årtusendena f.Kr. i n. Syrien.
Hama
Hama, Ḥama, stad i provinsen med samma namn, mellersta Syrien; 546 600 invånare (2010).
Hasor
Hasor, Hazor, Tall al-Qidāḥ eller Tall Waqqāṣ, forntida stad ca 25 km norr om Kinneretsjön (Gennesaretsjön), Israel.
hilani
hila´ni, bīt hilāni, arkitektonisk term (troligen av hettitiskt ursprung) i nyassyriska texter för en palatsdel vars följd av rum avslutades med en portik med fyra (ibland två) kolonner på figurala kolonnbaser, vanligen i form av bronslejon.
Hums
Hums, Ḥumṣ, Ḥimṣ, Homs, stad i västra Syrien, vid floden Nahr al-Asi, 140 km norr om Damaskus; 889 600 invånare (2010).
Israel
Israel har i Gamla Testamentet fyra olika betydelser:
Israel
Israel, stat i Mellanöstern; 20 770 km2, 7,5 milj. inv. (2008).
Jabrud
Jabrud, grupp av stenåldersboplatser i Anti-Libanons bergstrakter, Syrien.
Jeriko
Je´riko, oas och stad på Västbanken: 20 600 inv. (2007).
Jerusalem
Jerusalem, hebreiska Yerushalayim, arabiska al-Quds, stad i Israel och på den av Israel ockuperade Västbanken; 750 900 inv. (2008).
Jordan
Jordan, arabiska al-Wrdunn, hebreiska ha-Jardén, flod i Mellanöstern; ca 350 km lång.
järn
järn, metalliskt grundämne, övergångsmetall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
järnåldern
järnåldern, den period i förhistorisk tid då järn utvanns, bearbetades och användes till vapen och redskap.
Kadesh
Ka´desh, Qadesh (nuvarande Tell Nebi Mend), forntida stad vid floden Orontes, sydväst om nuvarande Hums i västra Syrien.
kanaanéer
kanaanéer, kananéer, forntida främreorientalisk folkgrupp med troligt spridningsområde i nuvarande Syrien, Libanon och Israel; i Gamla Testamentet samlingsbenämning på den för-israelitiska befolkningen i Palestina.
kananéer
kananéer, folkslag, se kanaanéer.

« föregående | nästa » 1 2

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö