Bläddra:

1–50 av 227 träffar 1 2 3 4 5

Agatharchos
Agatha´rchos, grekisk målare, verksam i Athen på 400-talet f.Kr.
Agathon
A´gathon, grekiska Aga´thōn, född ca 445, död 400 f.Kr., grekisk dramatiker, verksam i Athen.
Ageladas
Agela´das, grekisk skulptör, se Hageladas.
Agesilaos
Agesila´os (grekiska Agesi´laos), 444–360 f.Kr., kung av Sparta.
Agis II
A´gis II, d. 399 f.Kr., kung i Sparta efter ca 427, son till Archidamos II.
Agorakritos
Agora´kritos, grekisk skulptör från Paros, verksam i slutet av 400-talet f.Kr., enligt traditionen Fidias favoritlärjunge.
Aigospotamos
Aigospo´tamos, Aigospotamoi´, flod på Gallipolihalvön, platsen för athenarnas slutliga nederlag i peloponnesiska kriget 405 f.Kr.
Aischylos
Aischylos, ca 525–456 f.Kr., grekisk dramatiker, död på Sicilien, där han flera gånger gästade kung Hieron av Syrakusa.
Alcibiades
Alcibi´ades, grekisk politiker, se Alkibiades.
Alexander
Alexander (grekiska Ale´xandros), död 330 f.Kr., kung av Epiros.
Alexander III
Alexander III, kung i Makedonien och erövrare av det persiska riket, se Alexander den store.
Alexander IV
Alexander IV, född 323, död ca 310 f.Kr., son till Alexander den store och Roxane, född efter faderns död och utropad till kung.
Alexander den store
Alexander den store (Alexander III), född 356 f.Kr., död 13 juni 323 f.Kr., kung i Makedonien från 336, erövrare av det persiska riket.
Alkibiades
Alkibi´ades (grekiska Alkibia´dēs), född ca 450, död 404 f.Kr., grekisk politiker och militär.
Anaxagoras
Anaxa´goras, grekiska Anaxago´ras, född ca 500, död 428 f.Kr., grekisk naturfilosof från Klazomenai i Mindre Asien.
Andokides
Ando´kides, ca 440–ca 390 f.Kr., athensk talare och politiker.
antalkidiska freden
antalki´diska freden, kungsfreden, fördrag, upprättat 386 f.Kr. efter förhandlingar mellan den spartanske amiralen Antalkidas och den persiske storkonungen Artaxerxes II, vilket innebar att de grekiska städerna i Mindre Asien tillföll perserriket.
Antifanes
Anti´fanes (grekiska Antipha´nēs), ca 406–ca 332 f.Kr., grekisk komediförfattare.
Antifon
A´ntifon (grekiska Antiphō´n), född ca 480, död 411 f.Kr., attisk talare och aristokratisk politiker.
Antimachos från Kolofon
Anti´machos från Kolofon, ca 400 f.Kr., grekisk skald.
Apollodoros
Apollodo´ros, slutet av 400-talet f.Kr., athensk målare.
Archelaos
Archela´os (grekiska Arche´laos), död 399 f.Kr., kung av Makedonien från 413.
archidamiska kriget
archida´miska kriget kallas efter kung Archidamos II av Sparta första delen av peloponnesiska kriget.
Archidamos II
Archida´mos II (grekiska Archi´damos), död 427 f.Kr., kung av Sparta.
Archidamos III
Archida´mos III (grekiska Archi´damos), född ca 400, död 338 f.Kr., kung av Sparta, son till Agesilaos.
Archytas från Tarent
Archy´tas från Tare´nt, 400–300-talen f.Kr., grekisk filosof (pytagoré).
Arginusiska öarna
Arginu´siska öarna, grekiska Arginoúsai, tre små grekiska öar i södra delen av det sund som skiljer Lesbos från Mindre Asiens fastland.
Aristagoras
Arista´goras (grekiska Aristago´ras), 400-talet f.Kr., tyrann i Miletos som anstiftade ett persiskt angrepp på Naxos men bytte ståndpunkt och underblåste de joniska städernas revolt 499 f.Kr., vilken blev den tändande gnistan till perserkrigen.
Aristides
Aristi´des (grekiska Aristei´dēs), död ca 467 f.Kr., athensk konservativ statsman.
Aristofanes
Aristo´fanes, ca 445–ca 385 f.Kr., komediförfattare i Athen, den främste företrädaren för den gammalattiska komedin, högt uppskattad redan i sin samtid.
Aristoteles
Aristo´teles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
Artafernes
Artafe´rnes, persisk furste, halvbror till storkonungen Dareios och satrap i Sardis, bl.a. under den joniska revolten 499–498 f.Kr.
Artaxerxes I
Artaxe´rxes I (grekiska Artaxerxēs), Makrocheir, död ca 424 f.Kr., persisk storkonung från 464.
Artaxerxes II
Artaxe´rxes II (grekiska Artaxerxēs), Mnemon, död ca 357 f.Kr., persisk storkonung från 404.
Artaxerxes III
Artaxe´rxes III (grekiska Artaxerxēs), Ochos, död ca 337 f.Kr., persisk storkonung från 358.
Artemisia I
Artemi´sia I, furstinna av Halikarnossos i Karien i början av 400-talet f.Kr., möjligen mormor till historikern Herodotos.
Artemisia II
Artemi´sia II, död ca 350 f.Kr., syster och hustru till Mausollos av Karien, vilken hon efterträdde som härskare 353/352 f.Kr.
Artemision
Artemi´sion, udde på den grekiska ön Evvias nordvästkust.
Aspasia
Aspa´sia (grekiska Aspasi´a), 400-talet f.Kr., en av det klassiska Greklands märkligaste kvinnogestalter.
attiska sjöförbundet
attiska sjöförbundet, benämning på två försvarsförbund mellan Athen och stater i och kring Egeiska havet.
Bacchylides
Bacchy´lides (grekiska Bacchyli´dēs), född ca 510 f. Kr., grekisk körlyriker från Kea (Keaos), systerson till Simonides.
Berlinmålaren
Berlinmålaren, attisk vasmålare, en av den rödfiguriga stilens främsta företrädare, verksam ca 500–470 f.Kr.
Brasidas
Bra´sidas (grekiska Brasídas), död 422 f.Kr., spartansk fältherre och politiker.
Bryaxis
Brya´xis, grekisk skulptör, verksam under senare hälften av 300-talet f.Kr.
Brygosmålaren
Bry´gosmålaren, attisk vasmålare, verksam ca 490–470 f.Kr.
Chabrias
Chabrias (grek. Chabri´as), d. 357 f.Kr., athensk fältherre som i framgångsrika strider till lands och till sjöss kämpade mot framför allt spartaner och, på Cypern och i Egypten, mot perser.
Chares
Chares från Lindos, grekisk skulptör verksam ca 300 f.Kr., lärjunge till Lysippos.
Charmides
Charmi´des (grekiska Charmidēs), född ca 440, död 403 f.Kr., athensk adelsman, en av Sokrates lärjungar och morbror till Platon, vars dialog "Charmides" är uppkallad efter honom.
dekeleiska kriget
dekele´iska kriget kallas den sista delen (413–404 f.Kr.) av det peloponnesiska kriget efter det befästa läger spartanerna 413 f.Kr. anlade vid Dekeleia ca 20 km norr om Athen.
delisk-attiska förbundet
de´lisk-attiska förbundet, ofta använt namn på det första attiska sjöförbundet.

« föregående | nästa » 1 2 3 4 5

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö