Bläddra:

1–50 av 222 träffar 1 2 3 4 5

Agrippa I
Agrippa I, Hero´des Agri´ppa eller Ju´lius Agri´ppa, 10 f.Kr.–44 e.Kr., judisk furste.
Ai
Ai, gammal stad 15 km norr om Jerusalem, omtalad i Josua 7–8, numera utgrävd.
Ajalon
A´jalon, stad nordväst om Jerusalem.
Akir
Akir, nutida namn på den bibliska staden Ekron.
Albrecht Alt
Alt, Albrecht, 1883–1956, tysk orientalist och bibelforskare, professor i Leipzig från 1922.
Amalek
Amalek, amalekiter, ett nomadiserande folkslag i södra delen av Sinaiöknen, i närheten av Edom.
Ammon
Ammon, ammoniter, "Ammons barn", ett folk öster om Jordan, mellan floderna Arnon och Jabbok.
Anatot
Anatot, ort i Israel ca 4 km norr om Jerusalem, i dag Anata.
Antipater
Anti´pater, Anti´patros, död 43 f.Kr., förmögen idumeisk politiker, far till Herodes den store.
Antonia
Anto´nia, borg i nordvästra hörnet av tempelplatsen i Jerusalem, byggd av Herodes den store (död 4 f.Kr.).
Apollos
Apollos, skriftlärd kristen jude från Alexandria, omtalad i Paulus brev och Apostlagärningarna.
apostel
apostel, i Nya Testamentet en man som ansågs vara Jesu sändebud och auktoriserad av denne.
Arad
Ara´d, forntida stad i södra Juda (i nuvarande Israel), ca 30 km öster om Beersheba.
Ararat
A´rarat, bergmassiv av vulkaniskt ursprung i östra Turkiet, nordöst om Vansjön, på gränsen till Iran.
Araunas tröskplats
Araunas tröskplats, kanaaneisk kultplats (2 Sam. 24:15-25), där Salomos tempel sedermera byggdes (2 Krön. 3:1).
Ariel
A´riel, benämning på Jerusalem, använd i Jes. 29:1.
ark
ark, förbundets eller Guds ark (hebreiska aron), den heliga kista som för israeliterna representerade Guds närvaro.
Asasel
A´sasel, en ökendemon åt vilken, enligt 3 Mos. 16:7-10, en av syndabockarna vigdes på judarnas stora försoningsdag.
Asdod
Asdod, stad i Israel, se Ashdod.
Aseka
Ase´ka, forntida stad i Juda, ett par mil söder om Jerusalem.
Aser
Aser, en av Israels stammar, se Asher.
asera
asera, kanaaneiskt kultföremål, se ashera.
Asher
Asher, en av Israels stammar.
Ashkelon
A´shkelon, filisteisk stad på Gamla Testamentets tid, se Askalon.
Assarhaddon
Assarha´ddon, kung av Assyrien 680–669 f. Kr., son till Sanherib.
Assurbanipal
Assurba´nipal, kung av Assyrien 668–ca 627 f.Kr., son till Assarhaddon.
Avia
Avi´a, Aviam, Abia(m), kung i Juda rike ca 910–ca 908 f.Kr.
Michael Avi-Yonah
Avi-Yonah, Michael, 1904–75, israelisk forskare, professor i klassisk arkeologi och konsthistoria vid Hebrew University, Jerusalem, 1953–75.
Babels torn
Babels torn, enligt Första Moseboken 11:1–9 ett torn som byggdes av människorna i Sinears land (Babylonien) efter syndafloden.
babyloniska fångenskapen
babyloniska fångenskapen, benämning på deporterade judars vistelse i Babylonien under 500-talet f.Kr.
Basan
Basan, bibliskt landområde, se Bashan.
Bashan
Ba´shan, namn på norra delen av landet öster om Jordan.
Beer Sheva
Beer Sheva, hebreiska Beūer Sheva˙, stad i Israel, 75 km sydöst om Jerusalem; 193 000 invånare (2008).
Behemot
Behemo´t, ett egennamn nämnt i Job 40, där det tydligt avser en flodhäst.
Beliar
Be´liar, Belial, en gammaljudisk djävulsgestalt, omtalad även i Nya Testamentet (Andra Korinthierbrevet 6:15).
Betania
Beta´nia, by 3 km öster om Jerusalem, nuvarande al-Azarije ('Lasarosplatsen').
Betel
Betel, ort 17 km norr om Jerusalem, nuvarande byn Betin.
Betfage
Betfa´ge, en by på Olivbergets östsida, vars exakta läge vi ännu inte vet.
Bet-Horon
Bet-Horo´n, namn på två städer, övre och nedre Bet-Horon, nordväst om Jerusalem vid gränsen mellan Juda och Efraim.
Betlehem
Betlehem, arabiska Bayt Laḥm, hebreiska Bet Leḥem, stad på Västbanken, 10 km söder om Jerusalem; 38 700 invånare (2008).
Betlehemsstjärnan
Betlehemsstjärnan, den i Bibeln av evangelisten Matteus (Matt. 2) omnämnda stjärna som förknippats med Jesu födelse.
Betsaida
Betsaida, troligen antikens Julias, småstad vid norra änden av Gennesarets sjö, omnämnd bl.a. i evangelierna och hos Josefus.
Bet-Sean
Bet-Sean, stad i norra Palestina, se Bet-Shan.
Bet-Shan
Bet-Shan, biblisk stad i norra Palestina inom Isaskars område, helt nära Jordan, nuvarande byn Besan.
Bet-Sur
Bet-Sur, biblisk stad i Juda bergsbygd, strax norr om Hebron, nu en ruinort med samma namn.
biblisk arkeologi
biblisk arkeologi, Palestinas arkeologi, vetenskap som är knuten till utforskningen av Israels, Jordaniens och södra Syriens historia.
blod
blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
brännoffer
brännoffer, det dagliga huvudoffret (morgon och afton) i den israelitiska tempelkulten, sådan den skildras i Tredje Moseboken 1–7 (särskilt kapitel 1).
chabiru
chabiru, fornorientalisk folkgrupp, se habiru.
Damaskus
Damaskus , arabiska ash-Sham Dimashq, huvudstad i Syrien; 1,7 miljoner invånare (2010), med förstäder 2,8 miljoner.

« föregående | nästa » 1 2 3 4 5

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö