Bläddra:

1–50 av 58 träffar 1 2

Adam av Sankt Victor
Adam av Sankt Victor, död 1172 eller 1192, fransk andlig diktare och tonsättare.
alba
alba, medeltida världslig refrängsång som var bruklig hos trubadurerna i Provence.
ars antiqua
ars anti´qua, musikterm, lanserad på 1300-talet, vilken har kommit att beteckna den tidiga flerstämmiga (komponerade och nedtecknade) musikrepertoaren i 1200-talets Europa inom musikcentra som Paris och Limoges.
ars nova
ars no´va, uttryck som kommit att användas generellt som benämning på flerstämmig fransk musik från 1300-talet (vilket görs nedan) eller till och med på 1300-talsmusik i allmänhet, särskilt i Frankrike och Italien.
Aucassin och Nicolette
Aucassin och Nicolette, nordfransk tonsatt "sångsaga" (cante fable) på prosa och vers, troligen från 1200-talet.
ballad
balla´d kallas inom bl.a. anglosaxisk och nordisk folkloristik och litteraturvetenskap en medeltida episk folkvisegenre.
ballade
ballade, fransk strofisk, lyrisk-musikalisk form.
bard
bard, keltisk episk diktare och sångare.
barform
barform kallas den tredelade sångform A A B som brukar förknippas särskilt med den tyska mästersången men som förekommer också i andra repertoarer allt sedan antiken.
Bernard de Ventadour
Bernard de Ventadour, provensalsk trubadur, se Bernart de Ventadorn.
Bernart de Ventadorn
Bernart de Ventadorn, franska Bernard de Ventadour, född ca 1135, död ca 1195, provensalsk trubadur.
Bertran de Born
Bertran de Born, ca 1145–ca 1215, provensalsk trubadur och krigare, herre till slottet Hautefort i Périgord (i sydvästra Frankrike).
Blondel de Nesle
Blondel de Nesle, född ca 1150, död ca 1200, nordfransk skald.
Bertran de Born
Born, Bertran de, fransk trubadur, se Bertran de Born.
brudrovsvisor
brudrovsvisor, en grupp svenska riddarvisor, vilkas gemensamma tema är att en yngling rövar bort en jungfru, vanligtvis från ett kloster.
caccia
caccia, pl. cacce, litterär-musikalisk form i Italien under 1300- och 1400-talen, ofta med en ritornell som slutdel.
cantigas
canti´gas, andliga eller världsliga enstämmiga sånger från medeltid och renässans med galicisk-portugisiska texter.
cantio
ca´ntio, beteckning för en stor repertoar av i regel enstämmiga, latinska, andliga visor från 1200–1400-talen som delvis brukats ända till vår tid, t.ex. den blandspråkiga julsången In dulci jubilo.
carole
carole, en typ av ringdans, populär i Frankrike under 1100- och 1200-talen.
chanson
chanson, strofisk dikt, avsedd att sjungas till bestämd melodi; mer allmänt beteckning för sånger med fransk text.
chanson de geste
chanson de geste, medeltida fransk hjältediktning.
Chanson de Guillaume
Chanson de Guillaume, den kanske äldsta av alla bevarade dikter inom genren chanson de geste.
chasse
chasse, jakt; i fransk 1300-talsmusik 3-stämmig kanon ("Chace").
dagvisa
dagvisa, tyska Tagelied, ursprungligen en genre i tysk minnesång, oftast en växelsång mellan de båda älskande, som måste skiljas vid gryningen.
Danmarks gamle Folkeviser
Danmarks gamle Folkeviser, den danska standardutgåvan av medeltidsballader (1853–1976).
discantus
disca´ntus (medeltidslat., eg. 'sång som skiljer sig från en annan'), benämning på olika former av medeltida flerstämmighet: först liktydig med organum, senare innebärande en satstyp med likartad rytm i de 2-4 stämmorna, såsom i Notre-Dame-skolans clausula på 1200-talet.
Draumkvedet
Draumkvedet, Drömkvädet, norsk visionsdikt av folkvisetyp vars ålder är omstridd.
Engelbrektsvisan
Engelbrektsvisan, äldre benämning på Frihetsvisan.
faburden
faburden(eng.), medeltida metod att skapa en enkel trestämmig vokalsats utifrån en given melodi, se fauxbourdon.
fauxbourdon
fauxbourdon, engelska faburden, medeltida metod att producera en enkel trestämmig vokalsats utifrån en given melodi.
Frihetsvisan
Frihetsvisan, även kallad Engelbrektsvisan, politisk agitationsdikt från 1400-talet.
gymel
gymel, tvåstämmigt sångsätt på de brittiska öarna.
Heinrich von Morungen
Heinrich von Morungen, född ca 1150, död 1222, tysk lyrisk diktare.
historisk-politisk visa
historisk-politisk visa, balladparafras tillkommen på 1400- eller 1500-talet.
hocket
hocket, hocketus, hoquetus, musikterm främst avseende ett skrivsätt i 1200-1300-talens flerstämmighet.
hoquetus
hoquetus, musikterm, se hocket.
kämpavisa
kämpavisa, genre inom den medeltida nordiska balladen, karakteriserad av att huvudpersonen är en manlig hjältegestalt som framgångsrikt strider mot troll och jättar eller mot andra kämpar.
lai
lai, medeltida fransk poetisk (monodisk-musikalisk) formtyp.
Leich
Leich, medeltida tysk poetisk formtyp, se lai.
LHomme armé
L'Homme armé (fr., 'den beväpnade mannen'), de första orden i en fransk visa från mitten av 1400-talet.
Guillaume de Machaut
Machaut (Machault), Guillaume de, född ca 1300, död 1377, fransk tonsättare och diktare, kanik bl.a. vid katedralen i Reims.
ménestrel
ménestrel, eng. minstrel, benämning som fram till medeltidens slut användes i n.v. Europa för professionella underhållare av olika slag.
minnedrickning
minnedrickning, rituell skålceremoni under kristen medeltid (möjligen redan under förkristen tid enligt västnordiska källor) till åminnelse av Treenigheten, dess personer och symboler samt namngivna helgon (gillenas skyddspatroner och allmänna populära helgon).
minnesång
minnesång, tysk poesi från 1100- och 1200-talen.
minstrel
minstrel, medeltida underhållare, se ménestrel.
mästersång
mästersång, tysk sångtradition känd sedan medeltiden, utövad inom särskilda gillen öppna för köpmän och hantverkare.
naturmytisk visa
naturmytisk visa, genre inom den medeltida balladdiktningen.
organum
o´rganum, medeltida musikterm med flera betydelser, framför allt orgel och tidig liturgisk flerstämmighet (fram till ca 1250).
Reinmar der Alte
Reinmar der Alte, även Reinmar von Hagenau, ca 1160-ca 1210, tysk diktare.
riddarvisa
riddarvisa, en balladgenre, särskilt rikt företrädd i Danmark.

« föregående | nästa » 1 2

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö