Bläddra:

1–50 av 99 träffar 1 2

Affenkapelle
A´ffenkapelle, en serie porslinsfigurer, modellerade i Meissen 1747 av J.J. Kändler och bestående av ett tjugotal musicerande apor, iförda tidsenliga kläder.
aka-e
aka-e, östasiatisk porslinsdekor av blommor, träd och fåglar med rött som dominerande färg.
albarello
albare´llo, pluralis albareller, cylinderformat fajanskrus, vanligen med lätt insvängda sidor.
anhua
anhua, dekor på vitt kinesiskt porslin under tidig Ming (1368-1644).
Arabia
Ara´bia, egentligen Oy Arabia Ab, keramisk fabrik i Helsingfors, anlagd 1874.
Aritaporslin
A´ritaporslin, benämning på det äldsta japanska porslinet, framställt i och omkring staden Arita i provinsen Hizen på ön Kyushu.
arkanist
arkani´st, arcanist, kännare av hemlighet.
Bataviaporslin
Bata´viaporslin, kinesiskt servisgods tillverkat för den europeiska marknaden under större delen av 1700-talet och exporterat via Batavia (nuvarande Jakarta) på Java.
Hertha Bengtson
Bengtson, Hertha, 1917–93, keramiker, glasformgivare.
Berlinporslin
Berlinporslin, porslin gjort i Berlin fr.o.m. 1751, då köpmannen W.C. Wegely anlade en porslinsfabrik med tillverkning av servisgods, figuriner m.m. i Meissen-stil.
beställningsporslin
beställningsporslin, kinesiskt porslin gjort på beställning för övriga Asien, Europa och Amerika.
Bing & Grøndahl A/S
Bing & Grøndahl A/S, keramisk fabrik i Köpenhamn, grundad 1853 av bröderna Meyer Herman (1807–83) och Jacob Herman Bing (1811–96) samt keramikern Frederik Vilhelm Grøndahl (1819–56); företaget ingår sedan 1986 i Royal Copenhagen A/S.
blanc de chine
blanc de chine, europeisk benämning på ett helvitt kinesiskt porslin, dehua (te hua), tillverkat i Dehua i Fujianprovinsen sedan Song-perioden (960–1279).
blonder
blonder, i keramiken en spetsliknande kantdekor förekommande t.ex. på ett par versioner av Den Kongelige Porcelainsfabriks musselmönstrade porslin.
bonbonjär
bonbonjä´r, konfektskål med lock.
Brühlska svanservisen
Brühlska svanservisen, en av de första stora bordsserviserna, omfattande ca 2 200 delar och komponerad av J.J. Kändler och J.F. Eberlein vid Meissen, där den framställdes 1737–41 för fabrikens ledare Heinrich von Brühl.
café au lait-glasyr
café au lait-glasyr, ljust brun glasyr (framställd genom tillsats av järnoxid) som började användas på kinesiskt porslin under 1500-talet (Ming-perioden).
ch'ing-pai
ch'ing-pai, kinesiskt porslin, se qingbai.
cizhou yao
cizhou yao, tz'u-chou yao, kinesiskt stengods som började tillverkas som bruksvara under Song-perioden (960-1279) i staden Cizhou, provinsen Hebei.
clair de lune
clair de lune, europeisk benämning på en kinesisk porslinsglasyr, yuebai, vars färg är svagt blåviolett till ljusblå, ibland iriserande.
compagnieporslin
compagnieporslin, ostindiskt porslin, se kompaniporslin.
dehua
dehua, te-hua, helvitt kinesiskt porslin, i Europa känt som blanc de chine.
déjeuner
déjeuner, en vid 1700-talets mitt lanserad frukostservis, bestående av bricka med kanna, tillbringare och sockerask samt ett eller två par koppar.
Den kongelige Porcelainsfabrik
Den kongelige Porcelainsfabrik, se Kongelige Porcelainsfabrik.
exportporslin
exportporslin, benämning på kinesisk och japansk keramik gjord för export, ibland även utförd på beställning (jfr beställningsporslin) och då ofta anpassad efter beställarens smak.
famille jaune
famille jaune, kinesisk emaljfärgsdekor (överglasyrdekor) på porslin fr.o.m.
famille noire
famille noire, kinesisk emaljfärgsdekor (överglasyrdekor) på porslin fr.o.m.
famille rose
famille rose, emaljfärgsdekor (överglasyrdekor) på kinesiskt porslin fr.o.m.
famille verte
famille verte, emaljfärgsdekor (överglasyrdekor) på kinesiskt porslin, utvecklad under Kangxi-perioden (1662-1722).
flintporslin
flintporslin, se flintgods.
Flora Danica-servisen
Flora Da´nica-servisen, porslinsservis om ursprungligen 1 802 delar, tillverkad 1789–1802 vid Den kongelige Porcelainsfabrik i Köpenhamn.
fohund
fohund, oegentlig benämning på djurfigur i porslin, brons, sten eller andra material, utformad i Kina under Ming-perioden (1368-1644).
Francis Gardner
Gardner, Francis, död 1796, brittisk företagare, grundare av en porslinsfabrik utanför Moskva, se Moskvakeramik.
Gefle Porslinsfabriks AB
Gefle Porslinsfabriks AB, tidigare keramikfabrik i Gävle, grundad 1910-11 (under namnet Gefle Porslinsbruk) med övertagande av en äldre lerkärls- och kakelugnsfabrik.
Gripsholmsservisen
Gripsholmsservisen, servis tillverkad i Kina och skänkt till Gustav III av Ostindiska kompaniets direktion 1776 för att användas på Gripsholms slott.
Gävle porslinsfabrik
Gävle porslinsfabrik, se Gefle Porslinsfabriks AB.
Göteborgs Porslinsfabrik
Göteborgs Porslinsfabrik, keramisk fabrik i Göteborg, grundad 1898, inköpt 1914 av Rörstrand, som 1926 flyttade sin verksamhet till Göteborg.
Götiska servisen
Götiska servisen, Stockholms slott, silverservis i nygotik bestående av skålar, urnor, brickor, kandelabrar, en stor spegelplatå m.m., sammanlagt ett hundratal pjäser.
Gerhard Henning
Henning, Gerhard, 1880–1967, svensk-dansk konstnär, från 1909 bosatt i Köpenhamn.
Johann Gregorius Herold
Herold, Johann Gregorius, porslinsmålare, se Höroldt.
hårt porslin
hårt porslin, äldre benämning på hårdbränt porslin, i första hand fältspatporslin.
Johann Gregorius Gregor Höroldt
Höroldt (Herold), Johann Gregorius (Gregor), 1696–1775, porslinsmålare, ledare för Meissens målarateljé från 1720, 1731 utsedd till fabrikens produktionschef.
Imariporslin
Imariporslin, japanskt porslin utfört omkring staden Arita (se vidare Aritaporslin) och utskeppat från hamnstaden Imari.
jaspergods
jaspergods, (eng. jasperware, efter mineralet jaspis), ett tätbränt porslinsliknande material (innehåller upp till 50 % bariumsulfat), utvecklat av Josiah Wedgwood ca 1774 och använt oglaserat i främst vaser, teserviser, prydnadsplattor för möbler samt smycken.
jesuitporslin
jesuitporslin, oegentlig benämning på kinesiskt servisporslin dekorerat med bibliska motiv, främst ur Nya Testamentet.
kaffekopp
kaffekopp introducerades i Sverige i början av 1700-talet tillsammans med drycken, som var mindre lämplig för de traditionella dryckeskärl som då stod till buds.
Kagaporslin
Kagaporslin, japanskt porslin, se Kutaniporslin.
Kakiemonporslin
Kakiemonporslin, japanskt porslin som började tillverkas i Arita-området under 1600-talets senare hälft (jfr Aritaporslin).
kaninvas
kaninvas, keramisk lockurna i uppochnedvänd päronform, framställd av Marieberg från 1760-talets senare del till ca 1780 och kännetecknad av en vid urnans fot sittande kanin; undantagsvis är kaninen ersatt av ett lamm eller en hund.
Kantonporslin
Ka´ntonporslin, kinesiskt porslin som sedan sent 1700-tal tillverkats för export, i bl.a. Jingdezhen, och som dekorerats i Kanton (Guangzhou) med polykroma överglasyrfärger.

« föregående | nästa » 1 2

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö