Bläddra:

701–750 av 1,989 träffar 1 ... 14 15 16 ... 40

gödkyckling
gödkyckling, kyckling som föds upp till slakt.
gödning
gödning, uppfödning av djur för slakt, t.ex. gödkyckling och gödsvin.
gödsvin
gödsvin, äldre benämning på grisar som föds upp för slakt.
gödtjur
gödtjur, kraftfodertjur, tjur uppfödd med fri tillgång till både kraftfoder och grovfoder.
göingeget
göingeget, rest av en äldre, oförädlad getras tillvaratagen i n. Skåne.
Habronema
Habrone´ma, det vetenskapliga namnet på ett släkte rundmaskar som lever som parasiter hos hästdjur.
hackamore
hackamore, amerikansk ridgrimma utan bett.
hackelse
hackelse, halm, hö eller grönfoder som skurits i bitar av 3–4 cm längd, förr använt som utdrygning av fodret till suggor, idisslare och hästar.
hackney
hackney, elegant, lättare brittisk vagnshästras med påfallande höga knärörelser i trav; den finns även i ponnystorlek.
Haemonchus
Haemo´nchus, det vetenskapliga namnet på ett släkte parasitiska rundmaskar i familjen Trichostrongylidae.
haflinger
haflinger, hästras av det mindre slaget från Sydtyrolen i nuvarande Italien, med fuxfärg, ljus man och ljus svans som utmärkande drag.
haldenstövare
haldenstövare, norsk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
halm
halm, örtartade växters stam och blad torkade efter skörd.
halvblod
halvblod, ursprungligen en häst vars ena förälder var av en eftertraktad ras och den andra av enklare slag, t.ex. en lanthäst.
halvhalt
halvhalt, benämning inom ridkonsten innebärande en kort tempominskning och samling av hästen.
Adolf Patrik Hamilton
Hamilton, Adolf Patrik, 1852–1910, greve, kynolog, ryttmästare, chef för Statens remontdepå vid Strömsholm till 1909; jämför släktartikel Hamilton.
hamiltonstövare
hamiltonstövare, svensk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
hamling
hamling, insamling av lövbärande grenar och kvistar på växande träd, främst till kreatursfoder men också till bränsle och virke.
hammel
hammel (ty. Hammel), kastrerad bagge.
hampshire
hampshire, svinras, svarthårig med vitt bälte över manken och ner på frambenen.
Hamra Gård
Hamra Gård, Tumba, forskningscentrum för mjölkningsanläggningar, stallinredningar m.m. inom området inomgårdsmekanisering med biologisk inriktning.
hannoveranare
hannovera´nare, varmblodig hästras från Niedersachsen i nordvästra Tyskland, tidigare kombinerad rid- och draghäst, i dag framgångsrik tävlingshäst i ridsportens alla grenar.
hannoveransk viltspårhund
hannovera´nsk viltspårhund, tysk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
Nils Hansson
Hansson, Nils, 1867–1945, husdjursforskare, speciellt inom utfodringsområdet, föreståndare för Hvilans lantmannaskola 1896–1907 och för den nyinrättade husdjurs- och mejeriavdelningen vid Centralanstalten för jordbruksförsök i Stockholm 1907–1932, professors namn 1914, jordbruksminister 1920–21.
harpiska
harpiska, ursprungligen skämtsam benämning på en inte har-ren stående fågelhund, numera drivande hund som föredrar att driva hare framför annat vilt.
harrier
harrier, brittisk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
harspatt
harspatt, exteriörfel hos häst, där den bakre haskonturen är välvd på grund av slapphet i hasens band.
hasslar
hasslar, Co´rylus, släkte hasselväxter med drygt tio arter buskar och träd hemmahörande i den norra tempererade regionen.
hasvinkel
hasvinkel, på hästars bakben hasledens vinkel, dvs. vinkeln mellan skank- och skenben.
havana brown
havana brown, brittisk-amerikansk korthårig kattras.
havre
havre, vipphavre, Ave´na sati´va, art i växtfamiljen gräs.
HCC
HCC, hepati´tis contagio´sa ca´nis, smittsam leverinflammation hos hund; även rävar kan drabbas.
hedehund
hedehund, svensk jakthund av spetstyp som används främst vid älgjakt.
heeler
heeler, vallhund som driver nötboskap genom att nafsa djuren i hasorna.
helig birma
helig birma, birma, Sacré de Birmanie, burmesisk-fransk semilånghårig kattras i raskategori II.
helsäd
helsäd, foder bestående av hela spannmålsplantor som inte tröskats.
hemorragisk septikemi
hemorra´gisk septikemi´,, dödligt förlöpande infektion med bakterien Pasteurella multocida hos nötkreatur och bufflar.
herdehund
herdehund, detsamma som fårhund.
hereford
hereford, en av världens vanligaste nötkreatursraser för köttproduktion.
Peter Hernqvist
Hernqvist, Peter, 1726-1808, veterinär, "den svenska veterinärmedicinens fader".
hetluftstorkat foder
hetluftstorkat foder, foder som torkats med hjälp av uppvärmd luft eller förbränningsgaser.
HF
HF, ofta använd förkortning för nötkreatursrasen holstein-friesian.
highland cattle
highland cattle, särskilt härdig nötkreatursras av köttyp med lång, vanligen brunröd päls.
highlandponny
highlandponny, ponnyras av det större slaget från Skottland, Storbritannien.
hingst
hingst, handjur hos hästdjur (hästar, åsnor och sebror).
hingstbesiktningstvång
hingstbesiktningstvång, tidigare förbud att till allmän avel använda hingst som inte var premierad eller hade erhållit betäckningstillstånd av utsedd premieringsnämnd.
hingstdepå
hingstdepå, inrättning som tillhandahåller hingstar, beskällare, för allmän avel.
hingstförening
hingstförening, sammanslutning av hästuppfödare i syfte att underlätta anskaffning av kapital för inköp av värdefullare avelshingstar.
hingstpremiering
hingstpremiering, bedömning och värdering av hingstar för avel.
hingstuppfödningsanstalt
hingstuppfödningsanstalt, inrättning som i syfte att stödja hästaveln köper in ett urval av bra hingstföl och föder upp dem.

« föregående | nästa » 1 ... 14 15 16 ... 40

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö