Bläddra:

51–100 av 166 träffar 1 2 3 4

gibberelliner
gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
gibberellinsyra
gibberelli´nsyra, C19H22O6, ämne tillhörande gibberellinerna, som är naturliga tillväxthormoner i växter.
GIP
GIP, glucose-dependent insulinotropic polypeptide, peptidhormon som bildas i de s.k. K-cellerna, en grupp av enteroendokrina celler (hormonbildande tarmslemhinneceller) i övre delen av tunntarmen.
GLP-1
GLP-1, glucagon-like peptide-1, peptidhormon som bildas i vissa tarmslemhinneceller (enterocyter), de s.k. L-cellerna som finns i nedersta tunntarmen och tjocktarmen och som hör till gruppen enteroendokrina celler.
glukagon
glukago´n, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i s.k. A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.
glukokortikoider
glukokortikoi´der, glukokortikosteroider, livsviktiga hormoner som påverkar ämnesomsättningen (för bl.a. kolhydrater, inkl. glukos).
gonadorelin
gonadoreli´n, gonadotropin releasing hormone, GnRH, substans som stimulerar insöndringen av gonadotropiner från hypofysen.
hCG
hCG, HCG, humant koriongonadotropin, hormon som bildas i de celler i det befruktade ägget vilka senare kommer att utvecklas till moderkaka (placenta).
hGH
hGH (eng. human growth hormone), detsamma som tillväxthormon.
histamin
histami´n, kroppseget ämne (signalsubstans) som har kraftigt stimulerande effekt på glatt muskulatur i bl.a. blodkärl och luftrör samt på de saltsyraproducerande cellerna i magsäcken.
hormoner
hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en biokemisk verkan på andra celler.
hydrokortison
hydrokortiso´n (nylat. hydrocortiso´num, av hydro- och kortison), kortisol, ett binjurebarkshormon (en kortikosteroid).
IAA
IAA, indolyl-3-ättiksyra, benämning på växthormonet auxin.
indolyl-3-ättiksyra
indolyl-3-ättiksyra, detsamma som växthormonet auxin.
inhibin
inhibi´n, ett hormon av glykoproteintyp som bildas i äggstockarnas granulosaceller resp. testiklarnas Sertoli-celler.
inkretiner
inkreti´ner, hormoner som bildas i tarmslemhinnans celler i anslutning till måltid och som stimulerar frisättningen av andra hormoner.
insulin
insuli´n, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.
juvenilt hormon
juvenilt hormon, hormon som hos insekter utsöndras av en speciell körtelvävnad, corpora allata.
kairomon
kairomon, doftsignal i form av kemisk substans som utsöndras av en individ av en art men utnyttjas som information av en individ av en annan art.
katekolaminer
kateko´lami´ner, benämning på de fysiologiskt viktiga ämnena adrenalin, noradrenalin och dopamin, vilka är neurotransmittorer såväl i det centrala som i det autonoma (sympatiska) nervsystemet.
kinetin
kineti´n, 6-furfurylaminopurin, syntetiskt ämne som först upptäcktes kunna påverka växtceller på samma sätt som senare identifierade cytokininer.
kolecystokinin
kolecystokinin, CCK, peptidhormon (neuropeptid) som bildas i vissa slemhinneceller i övre tunntarmen i samband med intag av föda men även bildas i nervceller i tarmkanalen och i hjärnan.
kolesterol
kolesterol, cholesterol, C27H46O, ett fettämne tillhörande gruppen steroler.
kortikosteroider
kortikosteroi´der, kortikoider, adrenokortikosteroider, ämnen med gemensam grundstruktur (cyklopentanoperhydrofenantren) vilka bildas i binjurarnas bark och av vilka några är hormoner och övriga är förstadier till hormoner.
kortikotropin
kortikotropi´n, detsamma som ACTH, ett hormon som stimulerar bildningen av steroidhormoner.
kortisol
kortisol, hydrokortison, den av människans naturliga kortikosteroider som har mest utpräglad glukokortikoid effekt.
kortison
kortison, 11-dehydrokortisol, inaktiv kortikosteroid som i kroppen genom reduktion omvandlas till kortisol.
laktationshormoner
laktationshormoner, benämning på hormoner som stimulerar bildning och tömning av mjölk från bröstkörtlarna, prolaktin och oxytocin.
lanosterol
la´nosterol, en sterol som utgör ett mellanstadium vid kolesterolbildningen från skvalen.
LDH
LDH, förkortning för laktatdehydrogenas.
leptin
leptin, hormon som hos människa och däggdjur via hypotalamus framkallar mättnadskänsla och ökar värmeproduktionen (termogenesen).
leukotriener
leukotrie´ner, LT, benämning på en grupp substanser av stor biologisk betydelse.
luteiniserande hormon
luteiniserande hormon, LH, ett hormon som insöndras från hypofysens framlob.
luteotropin
luteotropi´n, luteotro´pt hormon, äldre benämning på luteiniserande hormon (se gonadotropiner).
melanocytstimulerande hormon
melanocytstimulerande hormon, MSH, melanotropin, grupp peptidhormoner som fått sitt namn av att de vid bindning till receptorer på pigmentceller (melanocyter) stimulerar dessa till ökad bildning av pigmentet melanin.
melatonin
melatoni´n, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
mineralkortikoider
minera´lkortikoi´der, kortikosteroider som reglerar kroppens saltbalans.
motilin
motili´n, peptidhormon med 22 aminosyror som bildas i enterokromaffina celler i framför allt tolvfingertarmen men även i magsäcken och tunntarmen.
MSH
MSH, förkortning för melanocytstimulerande hormon.
muskon
muskon, 3-metylcyklopentadekanon, luktämnet i naturlig mysk, som förekommer i en körtel hos hannar av de asiatiska myskhjortarna.
mysk
mysk, brunt och vaxartat eller oljigt sekret som produceras av en körtel framför könsorganet hos myskdjurshanar.
naftylättiksyra
nafty´lättiksyra,α-naftalenättiksyra, naftalen-1-ättiksyra, NAA, ett syntetiskt derivat av ättiksyra.
nandrolon
nandrolo´n, läkemedel inom gruppen anabola steroider.
natriuretiska hormoner
natriure´tiska hormoner, sammanfattande benämning på hormoner som stimulerar njurarna att öka utsöndringen av natriumjoner, och därmed av vatten, med urinen.
noradrenalin
no´radrenali´n, en katekolamin, en biogen amin som är den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet.
oxyntomodulin
oxyntomoduli´n, peptidhormon som vid måltid bildas i vissa celler i tunntarmens slemhinna genom spjälkning av proglukagon (se glukagon).
oxytocin
oxytoci´n, peptidhormon från hypofysens baklob (neurohypofysen).
pankreozymin-kolecystokinin
pankreozymi´n-kolecystokini´n,CCK-PZ, äldre namn på kolecystokinin, ett hormon som frisätts från tunntarmens slemhinna.
parathormon
para´thormon, detsamma som paratyreoideahormon.
paratyreoideahormon
paratyreoide´ahormon, parathormon, PTH, peptidhormon från bisköldkörtlarna vilket i samverkan med D-vitamin reglerar kalciumhalten i blodet.

« föregående | nästa » 1 2 3 4

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö