Bläddra:

1–50 av 425 träffar 1 2 3 4 ... 9

Ada
Ada, kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen 'prydnad'; ibland snarast kortform av t.ex. Adela.
Adela
Ade´la, ursprungligen tyskt kvinnonamn, kortform av kvinnonamn på Adal- 'ädel'.
Adèle
Adèle kvinnonamn, fransk form av Adela.
Adelina
Adeli´na, kvinnonamn, troligen smeknamn av tyska Adelheid.
Adina
Adina, kvinnonamn av hebreiskt ursprung, antingen avlett av adin 'tunn', 'smal' eller bildat till Ada.
Adolfina
Adolfi´na, kvinnonamn, bildat till Adolf.
Adriana
Adriana, kvinnonamn, femininform av Adrian.
Agata
Aga´ta, Agatha, kvinnonamn av grekiskt ursprung, femininform till Agaton.
Agda
Agda, kvinnonamn, svensk form av Agata.
Agnes
Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets a´gnus 'lamm'.
Agneta
Agneta, kvinnonamn, latinsk form av Agnes.
Aina
Aina, kvinnonamn, en form av det finska namnet Aino.
Aino
Aino, kvinnonamn av finskt urprung med betydelsen 'den enda'.
Albertina
Albertina, kvinnonamn, bildat till Albert.
Alexandra
Alexandra, kvinnonamn, bildat av Alexander.
Alexandrina
Alexandrina, kvinnonamn, bildat av Alexander.
Alfhild
Alfhild, kvinnonamn av nordiskt ursprung, sammansatt av alf 'lägre mytiskt väsen' och hild 'strid'.
Alfrida
Alfrida, kvinnonamn, sidoform till Alfrid, som i förleden kan innehålla antingen all, alf eller tyska adal 'ädel' och namnelementet -frid 'skön', ursprungligen 'älskad'.
Alice
Alice, kvinnonamn av engelskt ursprung, troligen bildat som en smekform av Adelheid.
Alida
Alida, kvinnonamn av holländskt ursprung, kortform till Adelheid.
Ally
Ally, kvinnonamn, kortform till exempelvis Alice och Alexandra.
Alma
Alma, kvinnonamn av spanskt ursprung, enligt mångas mening av latinets a´lmus 'mild', enligt andras mening dock av spanska alma 'själ'.
Alva
Alva, kvinnonamn, femininform av Alf och Alvar samt kortform av Alfhild.
Amalia
Amalia, kvinnonamn, egentligen latinisering av gotiska namn på Amal- 'verksam'.
Amanda
Ama´nda, kvinnonamn av latinskt ursprung, bildat av Amandus.
Amelie
Amelie, kvinnonamn, fransk form av Amelia, sidoform till Amalia, som i sin tur är en latiniserad form av gotiska namn på Amal- 'verksam'.
Andrea
Andrea, kvinnonamn, femininform av Andreas.
Angela
Angela, kvinnonamn av italienskt ursprung, bildat antingen av angelo 'ängel' (av äldre Angelina) eller som kortform till Angelika.
Angelika
Ange´lika, kvinnonamn, av latinets angelica 'den änglalika'.
Anita
Anita, kvinnonamn av spanskt ursprung, diminutivform av Anna.
Anja
Anja, kvinnonamn, rysk smekform av Anna.
Ann
Ann, kvinnonamn, engelsk form av Anna.
Anna
Anna, kvinnonamn som enligt somliga motsvarar det hebreiska Hanna (med betydelsen 'nåd'), enligt andra ett på många håll förekommande ord för 'mamma'.
Anne
Anne, kvinnonamn, fransk, tysk och engelsk form av Anna.
Anneli
Anneli, kvinnonamn, från början troligen en smekform av Anne Louise; jämför dock det tyska namnet Annele (egentligen 'lilla Anna').
Annette
Annette, även Anette, kvinnonamn, fransk diminutivform av Anna.
Annie
Annie, kvinnonamn, engelsk smekform av Anna.
Annika
Annika, kvinnonamn, tysk diminutivform av Anna ('lilla Anna').
Antonia
Anto´nia, kvinnonamn bildat av det latinska namnet Antonius (se Anton).
Asta
Asta, kvinnonamn, kortform av Astrid.
Astrid
Astrid, kvinnonamn av nordiskt ursprung, bildat till as 'gud' och frid 'skön'.
Augusta
Augusta, kvinnonamn, femininform av Augustus.
Aurora
Auro´ra, kvinnonamn av latinsk härkomst, ursprungligen gudinnenamn.
Axelina
Axelina, kvinnonamn, femininform av Axel.
Barbara
Barbara, kvinnonamn av grekiskt ursprung, av grekiska ba´rbaros 'som inte talar grekiska'; 'främmande' (jämför barbar).
Barbro
Barbro, kvinnonamn, svensk form av det grekiska Barbara med betydelsen 'som inte talar grekiska', 'främmande', jämför barbar.
Beata
Beata, kvinnonamn av latinskt ursprung med betydelsen 'den lyckliga'.
Beatrice
Beatrice, kvinnonamn av franskt ursprung, ytterst en italiensk form av medeltidslatinets Bea´trix 'den lyckosamma', som i sin tur är en bildning till latinets bea´tus 'lycklig'.
Beda
Beda, kvinnonamn, ursprungligen ett fornengelskt mansnamn av omdiskuterat ursprung.
Berit
Berit, kvinnonamn med äldre former som Berita och Bereta, dialektala former av Birgitta.

« föregående | nästa » 1 2 3 4 ... 9

Sökkällor

Medier

Avancerade filtreringar

Tips

Via Sajtkartan kommer du också åt innehållet i Nationalencyklopedin!

A-G |  H-N |  O-U |  V-Ö