brasserie

brasserie, en sedan mitten av 1800-talet gängse fransk benämning på en enklare restaurang med långt öppethållande och en tämligen begränsad matsedel. (22 av 75 ord)

Vill du veta mer om brasserie?
Prova NE.se nu!

Ljud & Musik

Tipsa och dela