dödsstraff

dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift. Dödsstraff har förekommit hos de flesta folk. I västerlandet fick dödsstraffet stor spridning under medeltiden. Det låg i statsmaktens intresse att med kraft bekämpa brottsligheten. Samtidigt kom kyrkans ökade inflytande i samhället att medföra reception av den mosaiska rätten, som föreskrev dödsstraff för ett stort antal brott.

Då avskräcknings- och vedergällningsprinciperna präglade den medeltida straffrätten blev dödsstraffet ett vanligt straff. Man ifrågasatte inte dess berättigande och ändamålsenlighet förrän under 1700-talets senare hälft, då naturrättens och upplysningstidens tankar började göra sig starkare gällande. Tillämpningen av ... (100 av 851 ord)

Vill du veta mer om dödsstraff?
Prova NE.se nu!