destillation

destillation (latin destilla´tio 'drypande', 'nedflytande', av desti´llo 'droppa ned'), separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar). Om en del av vätskeblandningen förångas och ångan därefter kondenseras kommer därför destillatet (kondensatet) att vara anrikat på någon av den ursprungliga vätskeblandningens komponenter. Principens detaljer demonstreras i ett enkelt fall i texten nedan i anslutning till bild 1. Stor skillnad mellan kokpunkterna hos vätskeblandningens komponenter medför ofta en motsvarande skillnad mellan vätskans och ångans sammansättning och gynnar därmed destillationen. Så ... (100 av 2137 ord)

Vill du veta mer om destillation?
Prova NE.se nu!