dragspel

dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument (fritungeinstrument) med höger- och vänsterhandsmanualer (tangenter eller knappar) monterade på ömse sidor av en bälg. Dragspelets inbyggda metalltungor sätts i vibration och frambringar toner genom luft från bälgen.

Historia

År 1822 konstruerade Friedrich Buschmann i Berlin det första egentliga dragspelet med fritungor, bälg och knappar. Hans s.k. Handäoline hade ett diatoniskt tonförråd och var växeltonigt, dvs. samma knapp gav olika toner vid bälgens vidgande resp. slutande (jfr "sug–blås"-tekniken på munspel). År 1829 patenterade österrikaren Cyrill Demian en utveckling av instrumentet under namnet Akkordion. Under följande årtionden fick instrumenttypen i olika ... (100 av 753 ord)

Vill du veta mer om dragspel?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Film & animation

Skribenter

Tipsa och dela