elektrisk urladdning

elektrisk urladdning uppstår då elektrisk ström leds genom en gas eller ett ämne som normalt är oledande. Ofta utsänder urladdningar synligt ljus.

För en elektrisk urladdning krävs rörliga elektriska laddningar i form av elektroner eller joner. Dessa kan alstras genom hög temperatur, genom joniserande ultraviolett ... (45 av 303 ord)

Vill du veta mer om elektrisk urladdning?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen