energifrågan

energifrågan, sammanfattande benämning på de politiska problem som har att göra med energiförsörjning och energianvändning. Den nutida svenska energipolitiken, som nära berör miljö- och säkerhetspolitiken, går tillbaka till tidigt 1960-tal. Energifrågans centrala roll i inrikespolitiken visas av att viktiga politiska beslut fattats 1961, 1972, 1973, 1975, 1979, 1981, 1985, 1988, 1991, 1997, 2001, 2004, 2006 och 2009. Utan tvivel har kärnkraften varit det nav kring vilket den svenska energipolitiken har kretsat. Se kärnenergifrågan.

Vattenkraftens utbyggnad och Freden i Sarek

Fram till oljekrisen 1973 var energipolitiken inriktad på utbyggnad av vattenkraft. Såväl Statens vattenfallsverk som kommunala och privata elproduktionsbolag byggde ... (100 av 1597 ord)

Vill du veta mer om energifrågan?
Prova NE.se nu!