energiskog

energiskog, skog som sköts och utnyttjas för energiproduktion. I sin nuvarande form är odling av energiskog i Sverige av sent datum. De första försöken startades på 1960-talet av Gustaf Sirén vid dåvarande Skogshögskolan. Tanken var till en början att producera råvara för massa- och pappersindustrierna, men bl.a. till följd av energikrisen på 1970-talet inriktades ansträngningarna i stället mot att försöka minska importen ... (65 av 438 ord)

Vill du veta mer om energiskog?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Skribenter

Tipsa och dela