företagsdemokrati

företagsdemokrati, de anställdas inflytande och medbestämmanderätt i det företag där de arbetar. Sådana områden är t.ex. frågor som rör anställande och avskedande av personal, arbetets ledning och fördelning, val av produktionsteknik och verksamhetens inriktning.

Företagsdemokrati har under 1900-talet varit en framträdande fråga i Sverige och andra europeiska i-länder i samband med den revolutionära rörelsen och demokratiseringen efter första världskriget, i samband med radikaliseringen omedelbart efter andra världskriget och i samband med den radikala ideologiska vågen i slutet av 1960 ... (82 av 553 ord)

Vill du veta mer om företagsdemokrati?
Prova NE.se nu!