förköpsrätt

förköpsrätt, rätt att framför någon annan få köpa något, vanligen på de villkor som har avtalats mellan säljaren och en annan köpare. I svensk lag förekommer förköpsrätt och liknande rättigheter i ett antal fall vid överlåtelse av fastighet. Förköp kan även gälla tomträtt.

En kommun har enligt 1967 års förköpslag i vissa fall förköpsrätt när ägaren säljer sin fastighet eller en ... (61 av 407 ord)

Vill du veta mer om förköpsrätt?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela