gate control theory

gate control theory, term inom smärtforskningen, se grindteorin. (8 av 11 ord)

Vill du veta mer om gate control theory?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela