grundskola

grundskola, den obligatoriska nioåriga skola som infördes genom riksdagsbeslut 1962. Till grundskoleutbildningen räknas förutom grundskolan även grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Grundskolan består av nio årskurser där varje läsår är uppdelat i två terminer. De flesta barn börjar i årskurs 1 det år då de fyller sju år.

En grundskola kan vara kommunal eller fristående. I en kommunal grundskola är kommunen huvudman och i en fristående är huvudmannen ett företag, en stiftelse eller en förening. En fristående skola måste godkännas av Skolinspektionen. Undervisningen i alla grundskolor ska motsvara den i den kommunala grundskolan, och varje skola har möjlighet att ha en ... (100 av 1246 ord)

Vill du veta mer om grundskola?
Prova NE.se nu!