industriland

industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i ... (29 av 198 ord)

Vill du veta mer om industriland?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Skribenter

Tipsa och dela