inferens

infere´ns, inom statistiken; att dra slutsatser om en statistisk modell med hjälp av empiriska data, t.ex. skatta parametrar eller testa hypoteser om deras värden. (25 av 37 ord)

Vill du veta mer om inferens?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela