Läromedelsproducenter i SO och svenska för mellanstadiet

NE Nationalencyklopedin AB är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi erbjuder digitala kunskapstjänster till en majoritet av Sveriges skolor, universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Nu rekryterar vi redaktörer, skribenter och pedagogiska granskare i ämnena geografi, samhällskunskap, religion, historia och svenska för årskurs 4-6. Arbetet sker på frilansbasis perioden augusti-januari, men även visstidsanställning på hel- eller deltid kan bli aktuellt. NE:s huvudkontor är placerat i Malmö, men vissa av uppgifterna kan utföras på distans.

Personliga egenskaper

Du är noggrann, kommunikativ och utåtriktad med en prestigelös attityd. Du är en person som trivs i en organisation med högt tempo och med att samarbeta med andra.

Huvudsakliga ansvarsområden:

Redaktör: Som redaktör är du spindeln i nätet i ett eller två ämnen. Du skapar ett komplett digitalt läromedel med utgångspunkt från läroplanen. Till stor del kan du utgå från befintligt material som ska anpassas för målgruppen men du kommer också att ansvara för att helt nytt material produceras.

Skribent: Leverera texter och övningar inom något av ämnena ovan. Du kommer att arbeta inom givna ramar när det gäller innehåll, omfång och deadlines.

Pedagogisk granskare: Granska producerat material från en pedagogisk utgångspunkt, föreslå ändringar, strykningar och tillägg.

Tjänsterna är inte låsta till en viss roll. I rollen som exempelvis pedagogisk granskare kan du också producera ett innehåll om du har den kompetensen.

För att lyckas i någon av dessa roller uppfyller du minst två av dessa krav:

  • Medverkat i utgivningen av läromedel.
  • Arbetar/arbetat som lärare på grundskolan.
  • Mycket goda ämneskunskaper.
  • Ett starkt engagemang inom ditt ämnesområde och för den pedagogiska utvecklingen.
  • En pedagogisk skrivstil och god språkkänsla.
  • Stor erfarenhet av digitala tjänster.
  • Erfarenhet som läromedelsförfattare
  • Utvecklat läromedel för mellanstadiet (meriterande).

Frågor om tjänsterna

Frågor om tjänsterna kan ställas till chefredaktör Jonas Gruvö, 0705 755871, jonas.gruvo@ne.se.

Ansökan

Ansökan skickas till jonas.gruvo@ne.se. Ange ”Arbete läromedel SO” eller ”Arbete läromedel svenska” i ämnesraden.