Arabisk bildordbok

En bild säger mer än tusen ord. Bilder och ord tillsammans säger allt.

Pris

Kombinerar ord och bild för direkt förståelse

NE:s arabiska bildordbok är en mycket omfattande bildordbok som visar betydelser med bilder och tillhörande förklaringar på svenska och arabiska. Boken vänder sig till alla som söker en exakt term, som vill se vad ett ord betyder eller som vill hitta en översättning.

NE:s arabiska bildordbok är den enda svensk-arabiska bildordboken som finns på marknaden och omfattar cirka 20 000 ord och 5 500 illustrationer.

Användningsområden: inom undervisning, i yrkeslivet och i vardagen.

Pedagogiskt upplagd och enkel att använda

Bildordboken består av tre delar:

  • introduktion och innehållsförteckning
  • ordbok med ämnesvis indelning
  • register på svenska och arabiska

Innehållet i bildordboken är indelat i 18 ämnesområden med olika underavdelningar. Varje begrepp har förutom den svenska och arabiska motsvarigheten en illustration som fungerar som en visuell definition.

Det finns flera sätt att hitta ordet du söker. Antingen via den färgkodade kapitelöversikten, de svenska och arabiska registren eller genom att bläddra dig fram till rätt bild.

Ladda ner pdf för mer information

Köp och beställningar

Du hittar vår arabiska bildordbok på Akademibokhandeln och Bokus. Vill du beställa fler än 10 exemplar? Kontakta oss direkt för ett extra förmånligt pris.