GYMNASIET

Fysik

Vi människor är nyfikna av naturen och har i alla tider ställt frågor och funderat över hur världen fungerar. Det är därför vi riktar stora teleskop mot de mest avlägsna delarna av universum och det är därför vi låter atomer kollidera för att studera naturens minsta delar. Men fysik handlar om mycket mer än så. Du möter ständigt fysiken i din vardag – när du äter lunch, när du precis missar bussen och när du tar sommarens sista bad.

Författare: Roland Johansson.

För att köpa eller prova, kontakta oss på skola@ne.se eller 040-665 47 00.

VÅRA LÄROMEDEL I FYSIK
 • Fysik 1
 • Fysik 2 (kommer vt 2017)
 • Fysik 3 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
 • Läroplanstäckande text
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Övningar
 • Laborationer
 • Visualiseringar
 • Simuleringar
 • Quiz
 • Interaktiviteter
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial

Vårt mål

Våra läromedel i fysik ger inblick i såväl de stora som de mindre frågeställningarna i världen. Målet är att ge insikt i de otaliga fenomen där fysiken är central, visa de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och bidra till en djupare förståelse kring fysik.


Fysik på ett nytt sätt

Läromedlet i Fysik 1 innehåller ett fullständigt text- och bildmaterial som täcker kursen och mer därtill. Det hålls ständigt uppdaterat med fördjupningar och extramaterial kring det allra senaste inom fysiken. Genom att arbeta helt webbaserat med film, interaktiv grafik och övningar samt avancerade visualiseringar och simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.


Flexibelt

Texterna i Fysik 1 är välstrukturerade och innehåller ett rikt bildmaterial, ett stort antal exempel med lösningar, fördjupningar och extramaterial. Samtliga uppgifter har fullständiga lösningsförslag. Fysik 1 innehåller mer än 50 laborationer, både traditionella och interaktiva, och en stor mängd fysiksimuleringar som eleven kan arbeta med digitalt. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till gediget lärarmaterial.


Innehåll

Fysik 1 innehåller följande kursdelar: Vad är fysik?, Energi och värme, Väder och vind, Statisk elektricitet, Elektricitet, Elektromagnetisk strålning, Rörelse, Kraft och dynamik, Energi och arbete, Radioaktivitet samt Strålning på gott och ont. Fysik 2 omfattar kursdelar som Icke-linjär rörelse, Magnetism och induktion, Ljus och vågor, Atomfysik och Astrofysik.