GYMNASIET

Kemi

Kemi är en del av vår vardag – kemiska processer genomsyrar allt vi gör. Allt det vi kallar liv har sin grund i kemiska processer. Nästan alla saker vi har runt omkring oss är resultatet av kemiska processer. Att hitta på en ny maträtt är inte bara en konst utan också ett komplext kemiskt experiment. När vi sover är det kemiska substanser som ger signaler till hjärncellerna och skapar våra drömmar. Faktum är att man nästan får ont i huvudet av att tänka på all denna kemi som omger oss – vilken tur att kemister vet hur man kan framställa huvudvärkstabletter…

Författare: Magnus Ehinger och Christer Engström, som båda har fått ta emot Vetenskapsakademiens lärarpris.

För att köpa eller prova, kontakta oss på skola@ne.se eller 040-665 47 00.

VÅRA LÄROMEDEL I KEMI
 • Kemi 1
 • Kemi 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
 • Läroplanstäckande text
 • Tabeller
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Videofördjupningar
 • Övningar
 • Laborationer
 • Visualiseringar
 • Simuleringar
 • Quiz
 • Interaktiviteter
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial

Vårt mål

Målet med Kemi 1 är att ge insikt i de otaliga fenomen där kemin är central, kring såväl de stora frågorna om livet som om frågeställningar kring vardagens små mysterier. Vi vill också visa de större sammanhangen, fördjupa kunskaperna och motivera till en djupare förståelse.


Flexibelt

Läromedlet i kemi är ständigt uppdaterat och innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial (från bland annat UR och BBC) som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial. Eleven kan göra anteckningar och understrykningar och du kan kommunicera information direkt till eleverna via läromedlet.


Interaktivt

Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsoberoende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.


Innehåll

Kemi 1 innehåller följande kursdelar: Den magiska kemin, Atomens byggnad, Det periodiska systemet, Kemisk bindning, Kemiska beräkningar, Syror och baser, Termokemi, Redoxreaktioner, Elektrokemi samt Kemisk analys. Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.