GYMNASIET

Matematik

Matematik genomsyrar hela vårt samhälle – från att kunna sköta den personliga ekonomin till att göra väderprognoser och förstå hur evolutionära processer fungerar. Att behärska matematik är att förstå verklighetens språk.

Författare: Matematik 1 och GeoGebra-visualiseringarna har skapats av Alexandra Andersson, Malin Christersson, Linda Jönsson, Jonas Hall, Anders Karlsson, Thomas Lingefjärd, Georgios Theodoridis, Svetlana Yushmanova och Bo Ögren.

För att köpa eller prova, kontakta oss på skola@ne.se eller 040-665 47 00.

VÅRA LÄROMEDEL I MATEMATIK
 • Matematik 1 (Ma1a, Ma1b, Ma1c)
 • Matematik 2 (kommer vt 2017)
 • Matematik 3, 4 och 5 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
 • Läroplanstäckande text
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Videogenomgångar
 • Traditionella uppgifter
 • Interaktiva uppgifter
 • Fördjupningsuppgifter
 • GeoGebra-visualiseringar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Laborationer
 • Extramaterial
 • Lärarmaterial

Vårt mål

Våra läromedel i matematik gör matematiken gripbar. Målet är att med mentala bilder skapa en intuitiv förståelse för matematiska samband och strukturer. Genom att börja enkelt, visualisera begreppen och låta eleven vara delaktig i varje moment kan komplexa idéer och koncept gradvis införas och bli en del av elevens kunskapsbank. Det gör matematiken mer lättåtkomlig, roligare, mer motiverande och mer spännande.


Se – testa – upplev – förstå

Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att uppleva och levandegöra matematik. Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt och intuitivt sätt och får direkt återkoppling kan de bygga upp en helt annan förståelse än med ett traditionellt läromedel. Eleven arbetar aktivt med materialet genom att använda GeoGebras möjligheter till visualisering och interaktivitet.


Flexibelt

I Matematik 1 kan du enkelt individanpassa läromedlet. Till exempel har vissa elever behov av ytterligare repetition av grundläggande begrepp medan andra elever kan ta del av uppgifter av svårare karaktär. På så sätt kan du fokusera helt på det pedagogiska arbetet.

Läromedlet öppnar för helt nya möjligheter att testa elevernas förmågor och innehåller en stor variation av traditionella och interaktiva uppgifter, ett stort antal lärarledda klassgemensamma elevaktiviteter och laborationer, uppgifter för formativ bedömning och en mängd fördjupningsuppgifter samt extramaterial.


Innehåll

Matematik 1 innehåller följande kursdelar: Tal i olika former, Algebra och ekvationer, Procent, Funktioner, Sannolikhetslära och statistik samt Geometri. Dessutom finns en repetitionskurs av grundskolans matematik.