GYMNASIET

Naturkunskap

Naturvetenskap handlar om att reflektera kring hur världen omkring oss fungerar och att försöka förstå verklighetens olika skepnader. I Naturkunskap handlar det om att få kunskap om våra personliga livsval, som frågor kring kropp och hälsa samt sex och samlevnad. Det handlar också om individens roll i samhället och de större sammanhangen, de frågor vi alla ställs inför vad gäller hållbar utveckling och genetik på gott och ont.

Författare: Huvudförfattare är Magnus Ehinger, Martin Granbom, Lisa Kirsebom och David Olausson. Vi har även anlitat ämnesexperter inom vissa områden: Henrik Brändén (genetik), Linda Leveau (normer) och Bengt Svensson (beroende och droger).

För att köpa eller prova, kontakta oss på skola@ne.se eller 040-665 47 00.

VÅRA LÄROMEDEL I NATURKUNSKAP
 • Naturkunskap 1
 • Naturkunskap 2 (kommer ht 2017)

INNEHÅLLET INKLUDERAR
 • Läroplanstäckande text
 • Interaktiv statistik
 • Bilder och bildspel
 • Filmer och program
 • Videofördjupningar
 • Övningar
 • Laborationer
 • Visualiseringar
 • Simuleringar
 • Quiz
 • Interaktiviteter
 • Extramaterial och länkar
 • Lärarmaterial

Vårt mål

Målet med Naturkunskap 1 är att ge eleverna en inblick i såväl de stora frågorna om livet som frågeställningar kring vardagens små mysterier. Eftersom naturkunskap behandlar gränsområdet mellan naturvetenskapliga frågor och samhällsfrågor ligger fokus på ett elevaktivt arbetssätt som engagerar och inspirerar till ämnesövergripande perspektiv.


Flexibelt

Läromedlet innehåller ett rikt text-, bild- och videomaterial som inspirerar och fördjupar. Det är ständigt tillgängligt och bjuder in eleverna till att arbeta både i och utanför klassrummet. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov, och du har tillgång till lärarmaterial.


Interaktivt

Läromedlet genomsyras av visualiseringar. Genom interaktiva diagram, kartor, tabeller och plattformsoberoende simuleringar kan eleven utforska ämnet på ett helt annat sätt än i ett traditionellt läromedel.


Innehåll

Naturkunskap 1 innehåller följande kursdelar: Naturvetenskap handlar om dig, Från cell till människa, Livsstil och hälsa, Sex och samlevnad, Ekologi, Klimat, energi och miljö samt Hållbar utveckling. Varje kursdel innehåller övningar, extramaterial, laborationer och pedagogiska videor.