Internationella domstolen i Haag

Internationella domstolen i Haag, Haagdomstolen, International Court of Justice, ICJ, ett av FN:s sex huvudorgan, grundat 1945. Haagdomstolen har övertagit och fullföljer den funktion som under mellankrigstiden tillkom The Permanent Court of International Justice (PCIJ), på svenska Fasta mellanfolkliga domstolen. Reglerna för domstolen finns dels i kapitel XIV i FN-stadgan ("the Charter"), dels i domstolens stadga ("the Statute"), som utgör en integrerad del av FN-stadgan.

Haagdomstolen ... (69 av 463 ord)

Vill du veta mer om Internationella domstolen i Haag?
Prova NE.se nu!