Jordbruksdepartementet

Jordbruksdepartementet, sedan 2011 Landsbygdsdepartementet, del av regeringskansliet, tillkom 1900 som det första nya departementet efter 1840 års departementalreform. Ärenden rörande jordbruk, fiske med mera överfördes från Civildepartementet och ärenden rörande statens domäner från Finansdepartementet. Jordbruksdepartementet svarade för frågor om jordbruk och miljöfrågor inom lantbruket, livsmedel, rennäring, samefrågor, trädgårdsnäring, skogsbruk, fiske, jakt och viltvård. Häri innefattades bland annat beredskap för livsmedelsförsörjning, produktionsbefrämjande åtgärder, växt- och djurskydd, livsmedelskontroll samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna. Ett nytt område för Jordbruksdepartementet var arbete med reformeringen ... (84 av 564 ord)

Vill du veta mer om Jordbruksdepartementet?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Tipsa och dela