kemisk analys

kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning. Kvalitativ analys innebär att beståndsdelar i det studerade provet identifieras, kvantitativ analys att mängder av ingående beståndsdelar bestäms. Många moderna metoder ger både kvalitativ och kvantitativ information. Metoderna för organisk analys och oorganisk analys skiljer sig ofta markant åt. Bestämning av ett enskilt (oftast organiskt) ämnes innehåll av olika element (t.ex. kol, väte, syre) benämns elementaranalys. Spåranalys avser i allmänhet halter under 0,01 %. Med teknikens snabba utveckling är detta numera en hög siffra i många sammanhang, och bestämningar av halter under miljarddelar (10-9) är vanliga.

Termen analys används ofta enbart om ... (100 av 2291 ord)

Vill du veta mer om kemisk analys?
Prova NE.se nu!