keynesianism

keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes. Keynesianismen är till skillnad från klassisk och neoklassisk nationalekonomi pessimistisk till marknadsmekanismens förmåga att skapa balans med full sysselsättning i samhällsekonomin.

Enligt keynesianismen finns det inte någon automatisk tendens till full sysselsättning ens på lång sikt, men möjligheterna att åstadkomma hög sysselsättning med hjälp av framför allt finanspolitiska åtgärder (variationer i skatter och statsutgifter) är enligt keynesianismen goda.

Stabiliseringspolitiken kan och bör vara aktiv. Den ekonomiska politiken ska genom ständiga ingrepp parera de ... (100 av 1376 ord)

Vill du veta mer om keynesianism?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Skribenter

Tipsa och dela