kloakslam

kloakslam, äldre benämning på avloppsslam, dvs. slam som erhålls vid rening av avloppsvatten vid reningsverk; även slam som ansamlats i avloppsledningar eller avloppsbrunnar. (23 av 23 ord)

Vill du veta mer om kloakslam?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela

Relaterade ämnen