klockmalva

klockmalva, blomsterlönn, rumslönn, eldkula, Abuti´lon×hy´bridum, hybrid mellan de sydamerikanska arterna A. darwi´nii och A. pi´ctum i familjen malvaväxter. (18 av 53 ord)

Vill du veta mer om klockmalva?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela