koldioxid

koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.

Egenskaper

Koldioxid är färglöst, icke brännbart och ca 1,5 gånger tyngre än luft av samma tryck och temperatur. Koldioxidmolekylen är linjär, saknar dipolmoment och absorberar infrarött ljus. Koldioxid kondenserar under tryck till en färglös, lättflyktig vätska. Kritiska temperaturen är 31,04 °C och kritiska trycket 7,383 MPa.

Då flytande koldioxid expanderar vid atmosfärstryck, avkyls den kraftigt ner till sublimationstemperaturen –78,5 °C, där den bildar kolsyresnö, som består av fast koldioxid. Denna kan komprimeras med hydrauliska pressar till fasta ... (100 av 689 ord)

Vill du veta mer om koldioxid?
Prova NE.se nu!