kostnads–intäktsanalys

kostnads–intäktsanalys, KI-analys, samlande benämning på olika metoder att indela, observera samt mäta kostnader och intäkter. (16 av 56 ord)

Vill du veta mer om kostnads–intäktsanalys?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela