leversjukdomar

leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom. Levern har en mycket stor reservkapacitet, dvs. stora delar av levern kan vara ur funktion till följd av sjukdom eller skada innan symtom uppträder. Leversjukdomar ger sig till känna dels genom att levercellernas förmåga att bilda bl.a. plasmaalbumin och koagulationsfaktorer begränsas, dels genom att utsöndringen av gallfärgämnet bilirubin till gallvägarna förlångsammas. Det sistnämnda problemet kan förvärras om inflammation i levern eller dess gallgångar (hepatit respektive kolangit) medför förträngning av gallans avflödesvägar till tunntarmen så att det uppstår gallstas (kolestas). Vid avancerad ... (100 av 1992 ord)

Vill du veta mer om leversjukdomar?
Prova NE.se nu!