lexikon

lexikon (grekiska lexiko´n (bibli´on) 'ordbok'), ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande. I första hand avses en tvåspråkig ordbok, t.ex. "Fransk-svenskt ... (37 av 253 ord)

Vill du veta mer om lexikon?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Skribenter

Tipsa och dela