lungsot

lungsot, äldre benämning på utbredd lungtuberkulos. (6 av 8 ord)

Vill du veta mer om lungsot?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela