magnetism

magnetism (av magnet), fenomen i kraftfältet kring en magnet. Magnetism orsakas av elektriska laddningar i rörelse. Detta gäller inte endast elektriska maskiner och liknande. Magnetismen i t.ex. permanentmagneter orsakas av elektronernas rörelse kring atomkärnan och av deras egen "rotationsrörelse", spinn, som kan jämföras med en cirkulerande ström. Jordens magnetfält anses uppkomma genom strömningar i jordens inre.

Fria magnetiska poler finns, såvitt man hittills kunnat konstatera, inte i naturen. Beräkningar visar dock att de skulle kunna existera (jfr magnetisk monopol). En stavmagnet sägs visserligen ha en "nordpol" och en "sydpol", men de kan inte separeras från varandra: om magneten delas ... (100 av 2277 ord)

Vill du veta mer om magnetism?
Prova NE.se nu!