metafysik

metafysi´k, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i "de (böcker) som kommer efter de fysiska", grek. ta meta´ ta physika´ (bibli´a). Dessa problem rörde verklighetens mest fundamentala struktur och egenskaper, och metafysik framstod därigenom som den mest grundläggande av alla de filosofiska deldisciplinerna. Metafysiken betecknade därmed ungefär detsamma som Aristoteles själv hade kallat "visheten", "den första filosofin" eller ibland "teologi"; för en del av dessa problem användes tidigt också termen ontologi.

I äldre filosofiskt språkbruk stod metafysik ofta för ett försök att ... (100 av 1205 ord)

Vill du veta mer om metafysik?
Prova NE.se nu!