metodologi

metodologi (nylat. methodologi´a, av lat. me´thodus 'planmässigt eller vetenskapligt förfarande', 'metod', av likabetydande grek. me´thodos, se vidare metodik, och -logi´a '-lära', '-vetenskap', av lo´gos 'ord'), i vid mening läran om metoder, dvs. om planmässiga tillvägagångssätt, vid olika mänskliga förehavanden. Flera vetenskaper kan sägas ... (43 av 291 ord)

Vill du veta mer om metodologi?
Prova NE.se nu!

Skribenter

Tipsa och dela