mjölk

mjölk, sekret som bildas i mjölkkörtlarna hos däggdjur och som täcker hela näringsbehovet hos en nyfödd. Mjölkens sammansättningen är olika hos olika arter och anpassad för de energi- och näringsbehov som ungen har under nyföddhetsperioden. Behoven är beroende av ungens tillväxthastighet och organens mognadsgrad, även om ett sådant samband inte är klarlagt i varje enskilt fall. I princip gäller att mjölkens innehåll av livsnödvändiga näringsämnen måste vara större ju snabbare ungens tillväxt är under nyföddhetsperioden.

Inom samma art varierar mjölkens sammansättning vid olika tillfällen. Den första mjölk som utsöndras efter födseln, råmjölk eller kolostrum, skiljer sig från den senare mjölken genom ... (100 av 1474 ord)

Vill du veta mer om mjölk?
Prova NE.se nu!