muskel

mu´skel (latin mu´sculus 'liten mus', 'muskel', diminutivform av mus 'mus' på grund av likheten mellan en mus och en muskel i rörelse), hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ. I denna artikel behandlas muskelvävnadens uppbyggnad och funktion. För övrigt se t.ex. skelettmuskulatur, hjärta och muskelsjukdomar.

Människa och andra ryggradsdjur

Muskelvävnadens funktionellt viktigaste beståndsdel är muskelcellerna (muskelfibrerna). Alla muskeltyper får sin mer eller mindre röda färg av proteinet myoglobin, som fungerar som depå för syre och troligen underlättar transporten av syre från blodkärlen vid cellernas yta in ... (100 av 2104 ord)

Vill du veta mer om muskel?
Prova NE.se nu!