Näringsdepartementet

Näringsdepartementet, del av regeringskansliet. Näringsdepartementet inrättades som Industridepartementet 1969 och fick sitt nuvarande namn 1991. År 1996 fick departementet ett tillskott av handelsfrågor, och namnet ändrades då till Närings- och handelsdepartementet. Namnet Näringsdepartementet återtogs 1999 då ett nytt, stort departement bildades genom en sammanslagning av Närings- och handelsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Kommunikationsdepartementet och delar av Inrikesdepartementet. Sedan 2006 finns åter ett Arbetsmarknadsdepartement.

Arbetet på ... (62 av 417 ord)

Vill du veta mer om Näringsdepartementet?
Prova NE.se nu!