Den 24 september, kl 18.30 och cirka en timme framåt, genomför vi ett planerat underhåll av NE.se och tjänsten kommer därför inte att vara tillgänglig.

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet, del av regeringskansliet. Näringsdepartementet inrättades som Industridepartementet 1969 och fick sitt nuvarande namn 1991. År 1996 fick departementet ett tillskott av handelsfrågor, och namnet ändrades då till Närings- och handelsdepartementet. Namnet Näringsdepartementet återtogs 1999 då ett nytt, stort departement bildades genom en sammanslagning av Närings- och handelsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Kommunikationsdepartementet och delar av Inrikesdepartementet. Sedan 2006 ... (56 av 374 ord)

Vill du veta mer om Näringsdepartementet?
Prova NE.se nu!