Nordamerika

Natur

Klimat

Som en följd av den nordamerikanska kontinentens stora utsträckning i nord–sydlig riktning förekommer ett flertal olika klimattyper. Längst i norr är klimaten kalla, i mellersta delen tempererade och i Västindien samt på det centralamerikanska näset tropiska. Då bergskedjor eller andra topografiska hinder i öst–västlig riktning saknas blir hela kontinenten trattformigt öppen från norr till söder. Härigenom underlättas utbytet av luftmassor med olika karaktär, och väderleksutvecklingen kan bli mycket dramatisk. Sålunda kan kalla luftmassor tränga långt söderut och ge frost och snö, medan å andra sidan varma och fuktiga luftmassor kan påverka ... (93 av 623 ord)

Vill du veta mer om Nordamerika?
Prova NE.se nu!