Nordbanken

Nordbanken, Stockholm, statsägd bank till 1995 då en del av aktierna såldes till allmänheten. År 1997 gick Nordbanken samman med Merita Bank Ltd. (Finland) och bildade MeritaNordbanken. Sedan 2000 ingår banken i finanskoncernen Nordea Bank AB.

Ingvar Körberg

Statligt bankägande

År 1917 startade Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) en särskild lantmannabank för jordbruksnäringen, men konjunkturomsvängningen och deflationskrisen 1920–22 ledde till likvidation 1923. Staten fick gå in och teckna aktier i en ny bank, AB Jordbrukarbanken, som övertog hela rörelsen.

Först under efterkrigstiden klarnade frågan om en statlig affärsbank i Sverige, trots att den dessförinnan flera gånger tagits upp ... (97 av 653 ord)

Vill du veta mer om Nordbanken?
Prova NE.se nu!

Relaterade artiklar

Relaterade ämnen